Suport en Grup

Grup

Els grups terapèutics tracten de forma específica aspectes com el dol, les addiccions, les relacions entre pares i fills, habilitats socials, entre molts altres. El suport del grup esdevé clau en el treball d'alguns aspectes emocionals i actua com a reforçador del tractament terapèutic.

El treball terapèutic en grup i el fet de compartir emocions i vivències amb els altres, pot facilitar una recuperació més ràpida i ajuda a consolidar els canvis que poc a poc s'assoleixen.

A banda dels grups terapèutics, disposes de dos grups de suport específics:

  • El Grup Dones
  • Aquest és un grup de suport format per dones que senten la necessitat de compartir i treballar diversos aspectes tant emocionals com quotidians de la seva vida. En un entorn segur i terapèutic, aquest grup pretén que les dones disposin d'un espai de creixement i anàlisi personals.

  • Grups de suport en Habilitats Socials.

    La manca d'habilitats socials afecta al tipus de relacions que establim amb els altres. Alhora, tenir dificultats en relacionar-nos pot provocar-nos estats d'ànim baixos i, fins i tot, condicionar-nos les coses que fem. Amb el suport del grup, treballarem tot el que està relacionat amb la manca d'habilitats socials i aprendrem a relacionar-nos amb els altres de manera saludable.

CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Tal com explicita l'Article 39 del Codi Deontològic del Psicòleg, la informació que el psicòleg recull en l'exercici de la seva professió està sotmesa a dret i deure de secret professional del qual tan sols està eximit per consentiment exprés del client o per supòsits legals.

Segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es controla la seva aplicació, especialment pel què fa als drets d'informació, accés, rectificació, oposició i cancel•lació de dades de l'usuari.