Teràpia Breu Estratègica

Teràpia Breu Estratègica

L'especialització en un model d'intervenció ajuda, sempre, a orientar el punt de vista del terapeuta. En aquest cas, la intervenció és de caire integrador. Tot i així, la manera d'entendre el problema estarà determinada, en la majoria dels casos, per la perspectiva estratègica.

La perspectiva estratègica no és només una teoria o un model d'intervenció psicoterapèutic, sinó una escola de pensament que té com a punt de partida la manera en la qual les persones es relacionen amb elles mateixes, amb els altres i amb el món. És a dir, amb la realitat.

La teràpia estratègica és una intervenció breu i focal, centrada en el canvi i orientada a fer desaparèixer els trastorns presentats pel pacient. Que sigui breu no implica que sigui superficial o simptomàtica. Al contrari, es tracta d'una intervenció profunda ja que treballa i reestructura la manera que cada persona té de percebre i construir la realitat que, després, afrontarà.

El model estratègic implica la total acceptació i immersió en la lògica del pacient, és a dir, en la seva manera d'entendre les coses. Aquest aspecte del model estratègic és una garantia de respecte i cura del pacient.

L'objectiu últim de la teràpia breu estratègica és transformar el punt de vista del pacient, rígid i per tant disfuncional, en un punt de vista flexible i adaptatiu.

En l'àmbit professional, l'assessorament estratègic es basa en la optimització dels recursos personals i en desplaçar, també, el punt de vista original cap a un punt de vista que plantegi un ventall de possibilitats més ampli.

La teràpia breu estratègica té el seu origen en la confluència entre la perspectiva sistèmica, el constructivisme i els treballs de Milton Erickson. Posteriorment, Paul Watzlawick, el pare de la teoria de la comunicació humana, i Giorgio Nardonne van crear les línies bases del model de teràpia breu estratègica actual. Mitjançant la seva col·laboració, la teràpia breu estratègica ha evolucionat a través d'una avançada tecnologia terapèutica que ha demostrat una sorprenent eficàcia i eficiència en nombroses patologies invalidants i persistents.