Suport al Professional I Assessorament

Suport Professional

Aquest espai dirigit exclusivament a professionals ofereix una atenció individualitzada a tots aquells professionals que estan en contacte amb persones i/o grups de treball, adolescents, famílies, etc. Aquest servei s'orienta a professors, directius, empresaris, treballadors i educadors socials, entre altres, que necessiten un assessorament extern puntual o continu.

Alguns dels objectius que es treballen en les sessions de suport al professional son:

  • Estratègies de comunicació.
  • Estratègies de gestió d'equips i/o grups.
  • Estratègies de lideratge.
  • Establiment de pautes i límits en grups i organitzacions.
  • Seguiment de les relacions establertes amb grups de treball.
  • Assessorament en la planificació i el desenvolupament de projectes.

CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Tal com explicita l'Article 39 del Codi Deontològic del Psicòleg, la informació que el psicòleg recull en l'exercici de la seva professió està sotmesa a dret i deure de secret professional del qual tan sols està eximit per consentiment exprés del client o per supòsits legals.

Segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es controla la seva aplicació, especialment pel què fa als drets d'informació, accés, rectificació, oposició i cancel•lació de dades de l'usuari.